Etusivu

Tervetuloa kasvukäyräsivustolle!

Uudet suomalaiset lasten kasvukäyrät ovat valmistuneet vuosina 2010-2011, ja vastaavat aiempia kasvukäyriä paremmin nykyisten suomalaisten lasten kasvua. Kasvukäyrät on laadittu Itä-Suomen yliopiston Kasvututkimus-ryhmässä ja ne perustuvat yli 70000 suomalaislapsen aineistoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee käyrien ottamista valtakunnalliseen käyttöön.

Käyttöönotto jokaisessa suomalaisessa terveydenhuollon toimipisteessä vie aikansa, sillä se vaatii mm. terveydenhuollon tietojärjestelmien päivitystä. Siirtymävaiheessa uudistettuja kasvukäyriä voi käyttää lasten kasvun arvioinnissa näillä Itä-Suomen yliopiston Kasvututkimus-ryhmän ylläpitämillä verkkosivuilla. Sivusto on tarkoitettu sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden että yksityishenkilöiden, esimerkiksi lasten vanhempien, käyttöön.

Siirry tutustumaan uusiin käyriin tästä.

Kasvukäyrien käyttö

Sivustolla on mahdollista tarkastella 0–2- ja 1–20-vuotiaiden tyttöjen ja poikien pituuskasvua ja painon kehitystä. Painoa voi tarkastella myös painoindeksin (BMI) avulla. Kasvukäyriä pääsee tarkastelemaan ”Käyrät”-välilehdillä. Ensimmäisenä aukeaa ”Mittatiedot”-näkymä, johon voi syöttää enintään kolmen mittauskerran tiedot. Sivustolle syötetyt tiedot eivät tallennu, ja kaikki kasvukäyrien piirtämiseen liittyvä tiedon tarkastelu tapahtuu käyttäjän omalla tietokoneella.

Paperikäyrät

Sivuston kautta on mahdollista tilata maksuton latausoikeus paperille tulostettaviin kasvukäyrälomakkeisiin. Tilaaminen vaatii rekisteröitymisen sivustolle.

Paperikäyriin tästä

Syntymäkoon ja keskosten kasvun tarkastelu

Sivustolla on syntymäkoon laskuri, jonka avulla voi määrittää syntymäpainon, -pituuden ja päänympäryksen SD-arvon huomioiden raskauden keston, sukupuolen, äidin pariteetin ja sen syntyikö lapsi kaksosena. SGA-lapsen eli raskauden kestoon nähden pienipainoisen lapsen syntymäpaino tai pituus on <-2SD-tasolla. LGA-lapsesta eli raskauden kestoon nähden suurikokoisen lapsen syntymäpaino tai –pituus on > + 2SD-tasolla.

Keskosena syntyneiden lasten kasvua laskettuun aikaan saakka tarkastellaan syntymäkoon käyrien avulla (pariteettia ja kaksosuutta ei huomioida). Tätä varten sivustolta on tilattavissa veloituksetta 0-1 vuotiaiden keskosten kasvukäyrät. Tämä vaatii rekisteröitymisen tilaajaksi.

Tietoja ja palautetta

Kunkin kasvukäyränsivun otsikon vierestä löytyy ? – painike, josta löytyy lisätietoa käyrästä ja sen käytöstä ja tulkitsemisesta. Lisätiedoista on myös linkitys näiden sivujen aihetta tarkemmin sivuavaan ”Tietoja” -osioon. Linkki avaa uuden ikkunan, jolloin voit jatkaa käyrän käyttöä.

Sivuston ”Tietoja” –välilehdelle on kerätty:

  • Tietoa terveydenhuoltohenkilökunnalle kasvukäyristä
  • Ohjeet lasten mittaamisesta
  • Tietoa vanhemmille: ”Kymmenen kohtaa, jotka on hyvä tietää lasten kasvun seurannasta”
  • Tietoja kasvututkimusryhmästä ja luettelon tehdyistä julkaisuista
  • Hyödyllisiä linkkejä lasten kasvusta

 

Käyttäjät voivat antaa palautetta sivustosta sähköpostilla.