Hyödyllisiä linkkejä

Kasvuseula (www)
VTT Oy

Mittaajan käsikirja (PDF)
Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tiina Laatikainen (toim.). Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL:n Opas 14/2011. Helsinki 2011

Lastenneuvolakäsikirja (www)
Jarmo Salo
asiantuntijalääkäri, lastentautien erikoislääkäri, LT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lasten kasvunseurannan uudistamistyöryhmän loppuraportti (PDF)
Lasten kasvun asiantuntijatyöryhmä 2011
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Duodecim-terveyskirjaston lasten ISO-BMI-laskuri (www)
Duodecimin terveyskirjasto

Lasten lihavuuden käypä hoito -suositus
Käypä hoito -suositus työryhmä 2012